பெளதிகவியல் பரீட்சை - Online Exam ( எளிய இசை இயக்கம் Exam-01 ) 2020/04/05

பெளதிகவியல் பரீட்சை - Online Exam ( எளிய இசை இயக்கம்
 (Exam-01) 2020/04/05
இலங்கையில் Sciences Steam மாணவர் களுக்கு முதல் முறையாக தினமும் காலை 6.00 மணியளவில் Physics, Chemistry, Biology ஆகிய எதாவது ஒரு படத்தில் Online Exam நடத்தபடுகின்றது. விரும்பியவர்கள் பங்கு பற்றலாம்.இது உங்களுக்கு பயனற்றதாக காணப் படினும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையலாம். உங்களின் மூலம் அவர்கள் நன்மை அடையட்டும். எனவே  Share

Comments

Up Coming Exam

Today No Exams

தொடர்பு படிவம்

Send